Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

 МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 імені М.П. ДРАГОМАНОВА

ФСІО

    факультет спеціальної та інклюзивної освіти

                                                              Україна, 00154 м.Київ, вул. Тургенівська 8/14, тел. (044) 486-40-77

                                         Розпорядження №  8

від 31.10.2020 року

На виконання Плану роботи університету на 2020-2021 навчальний рік (розділ ІХ «Моніторинг і забезпечення якості освіти в університеті»), відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова» (Розділ 7, пп. 7.2, 7.3.7) та «Порядку організації і проведення контролю та оцінювання знань студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова» (Розділ 3, п. 3.32) з метою моніторингу якості навчального процесу та наказу ректора  Андрущенка В. П. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Наказ 327  від 30.10.2020 року) про проведення ректорських контрольних робіт зі студентами 2,3,4 курсів першого (бакалаврського) та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми навчання з метою моніторингу якості навчального процесу.

До виконання:

  1. Заступнику декана з навчально-методичної роботи, професору С. В. Федоренко організувати проведення ректорських контрольних робіт на Факультеті спеціальної та інклюзивної освіти у період з 09 листопада по 01 грудня 2020 року  зі студентами 2,3,4 курсів першого (бакалаврського) та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми навчання з двох навчальних дисциплін (одна дисципліна з циклу загальної підготовки, друга – з циклу професійної підготовки) на кожній освітній програмі з використанням освітнього середовища «Moodle.npu.edu.ua».
  2. Завідувачам кафедр скласти і затвердити графік проведення ректорських контрольних робіт до 06.11.2020 р. у першому семестрі 2020-2021 навчального року; затвердити на засіданнях кафедр та надати до затвердження в навчальну-методичну раду факультету тестові завдання з навчальних дисциплін робочих навчальних планів 2,3,4 курсів першого (бакалаврського) та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми навчання, за якими буде проведений ректорський контроль, що заплановано на листопад 2020 року.

Декан факультету

 спеціальної та інклюзивної освіти                                     професор Шеремет М.К.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 281 гість та 0 користувачів

   

qrcode ikpp