Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
18.04.2017 № 605

Витяг з

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

                       

Зареєстровано

 в Міністерстві юстиції України

 15 травня 2017 р. за № 620/30488

ІІІ. Вимоги до наукових робіт

  1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
  2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
  3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
  4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;

наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

  1. Наукові роботи виконуються українською мовою.

За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

  1. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

  1. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Додаток 3

Протокол

засідання конкурсної підкомісії щодо результатів І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей 2020-2021 н. р.

з _______________________________  

(назва галузі знань)

від «____» _____________20__ року

Голова підкомісії:

Члени підкомісії:

Таблиця результатів конкурсу (заповнюється на всіх учасників)

Місце

ПІБ

(повністю)

Курс, група, спеціальність

Тема наукової роботи

Науковий керівник

Одержані бали

І

ІІ

ІІІ

ІV

Підкомісія рекомендує до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2020 – 2021 н. р. з результатом _______ балів __________________________________

_______________________________________________________________

(ПІБ переможця повністю)

Голова підкомісії         _______підпис___________  ПІБ

Члени підкомісії          _______підпис___________  ПІБ

_______підпис___________  ПІБ

Проректор з наукової роботи                                             Г.М. Торбін

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 164 гостя та 0 користувачів

   

qrcode ikpp