Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   
    На кафедрі виготовлено більше, ніж 20 електронних підручників з логопедії в форматах DJVU та HTML.

Ознайомитись з  переліком підручників можна на цій сторінці, натиснувши "Детальніше".

Повнотекстовий варіант даних підручників представлено в електронній бібліотеці НПУ імені М.П. Драгоманова.

Шлях:
http://www.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=128&Itemid=112
 
СПИСОК  електронних підручників
 
кафедри логопедії
 
Формат DJVU
1. Волкова Л.С. Выявление и коррекция нарушений устной речи у слепых и слабовидящих детей. Киев. – 1990.
2. Волкова Л.С. Логопедія. М.: Просвещение, 1989.
3. Кондратенко В.О. Заїкання у підлітків.
4. Кондратенко В.О. Заїкання: феноменологія та основні напрямки реабілітації: посібник для вищих навчальних закладів. К.: КНТ, 2006. – 70 с.
5. Конопляста С.Ю., Рождественська М.В. Ранній дитячий аутизм. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004.
6. Правдина И.В. Логопедия.. – М.: Просвещение, 1973.
7. Тарасун В.В. Логодидактика. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004. – 348 с.
8. Хрестоматія з логопедії. / За ред. Шеремет М.К. К.: КНТ, 2006. 360 с.
9. Пінчук Ю.В., Циба Л.І. Мовленнєві вправи для виховання у дітей правильної вимови звуків. 2004.
10. Кондратенко В.О. Комп’ютерні ігри зі словотворення. Методичні рекомендації. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004.
11. Харьков Л.В., Городенко Н.Г., Яковенко Л.Н. и др. Врожденные несращения верхней губы и неба.
12. Трохимова Н.М., Дуванова С.П., Трохимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы специальной педагогики и психологи. – Спб.: Питер, 2005. – 304 с. – (серия «Учебное пособие»).
13. Жиленкова Н.П. Методические рекомендации по подготовке к защите докторской и кандидатской диссертаций. Челябинск, 2002, - 88 с.
14. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учебн. Пособие / Челяб. гос. Ун-т. Челябинск, 2002. 138 с.
15. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учебное пособие / Под ред. А.А.Лудченко. – 2-е изд., стер. – К.: О-во «Знания», КОО, 2001. – 113 с.
16. Новикова А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исседователя. – 4-е изд. – М.: Издательство «Эгвес», 2003. – 104 с.
17. Социально-психологическая служба в образовательно-воспитательных заведениях Украины: / Ю.Б. Максименко, И.П.Колесник, Л.В.Хомик, В.П.Покась, А.С.Аблятипов, Е.П.Беловицкая, В.Н.Норченко, К:, РУНЦ «ДИНИТ», 2001, - 100 с.
18. Мовленнєва картка (ринолалія)
19. Мовленнєва картка (дислалія )
20. Програми для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (підготовчий – 1 класи). – К.: Початкова школа. – 2005. – 224с.

Формат HTML
1. Хрестоматія з логопедії. / За ред. Шеремет М.К. К.: КНТ, 2006. 360 с.
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp