Призначення спеціаліста:

Кваліфікований фахівець ортопедагог (вчитель-дефектолог) працює вчителем початкових класів шкіл для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, надає компетентну корекційно-реабілітаційну та психолого-педагогічну допомогу дітям з порушеннями психофізичного розвитку різних нозологій як вчитель інклюзивного навчання, вчитель-реабілітолог, педагог навчально-реабілітаційних установ, вихователь дошкільних навчальних закладів, методист і консультант зі спеціальної та інклюзивної освіти, консультант інклюзивних ресурсних центрів.

Освітньо-професійна програма «ОРТОПЕДАГОГІКА»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

               кваліфікація: 2340 Вчитель-дефектолог,

2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу.

Додаткова кваліфікація за вибірковим блоком:

 1. «Спеціальне виховання» - 3340 Вихователь (освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата);
 2. «Комплексне реабілітування» - 2340 Вчитель-реабілітолог (освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата)

Освітньо-наукова програма «ДІАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАТИВНА ОРТОПЕДАГОГІКА»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

               кваліфікація: Магістр спеціальної освіти,

2310 Викладач закладу вищої освіти (спеціальної педагогіки, психології та реабілітології),

2340 Вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог

Додаткові кваліфікації за вибірковими блоками дисциплін:

1) «Консультування інклюзивної освіти» - 2351.1 Науковий співробітник-консультант (методи навчання)

2) «Консультування спеціальної освіти» - 2351.2 Методист (консультант спеціальної освіти)

Освітньо-професійна програма «ОРТОПЕДАГОГІКА»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

кваліфікація: Магістр спеціальної освіти,

2340 Вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог

Додаткові кваліфікації за вибірковими блоками дисциплін:

І (навчання 1 рік 4 місяці): 1) «Психолого-педагогічне реабілітування» - 2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу (для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата, шкіл з інклюзивною формою навчання)

ІІ (навчання 1 рік 10 місяців): 1) «Шкільна та дошкільна ортопедагогічна освіта» - 2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу, 3340 Вихователь (шкільних і дошкільних освітніх закладів для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарата)

Комплексна кваліфікація фахівця дозволяє йому працювати:

 • вчителем початкових класів в школах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та школах з інклюзивною формою навчання;
 • вчителем-дефектологом, консультантом з інклюзивного навчання в закладах освіти;
 • вихователем з дітьми дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • вчителем-реабілітологом в реабілітаційних установах та соціальних службах для дітей та осіб дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності;
 • консультантом з професійної реабілітації дорослих осіб з обмеженнями життєдіяльності, їх навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах інтегрованого типу;
 • вихователем-гувернером, сімейним консультантом з корекційного розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Фокусні групи населення, з якими працює ортопедагог:

 • особи з порушеннями функцій опорно-рухового апарата;
 • учні початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату;
 • діти з порушеннями психофізичного розвитку зі збереженим інтелектом, що навчаються в закладах освіти інклюзивного типу;
 • діти з порушеннями психофізичного розвитку, що перебувають в реабілітаційних центрах, навчально-реабілітаційних закладах, інших реабілітаційних установах;
 • діти з порушеннями психофізичного розвитку, які навчаються вдома;
 • особи дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності, що здобувають професійну освіту або перебувають в центрах професійної реабілітації;
 • батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку, що потребують фахових консультацій з корекційного розвитку дитини в умовах сім’ї (консультативна робота);
 • вчителі інклюзивних шкіл, соціальні педагоги, соціальні працівники, педагоги навчальних закладів професійної освіти, які працюють з дітьми та особами дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності (консультативна робота).
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp