Приймальня комісія працює за адресою:

01601 м. Київ, вул. Пирогова 9, кім. 133

(+38044) 239-30-17, 235-82-36

Понеділок-п'ятниця 9:00-17:00 

www.npu.edu.ua

www.ikpp.npu.edu.ua

Для вступу необхідно:

 1. Атестат повної загальної середньої освіти (диплом молодшого спеціаліста чи диплом про вищу освіту)
 2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з дисциплін:
 • Українська мова та література
 • Математика
 • Біологія або Іноземна мова

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Запрошуємо Вас до вступу

на навчання за спеціальністю

053 Психологія (спеціальна, клінічна)

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра спеціальної психології

та медицини

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія (спеціальна, клінічна)

Київ-2020

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень

 • Освітня програма «Психологія (спеціальна, клінічна)», термін навчання 3 р. 10 міс.

Форма навчання: денна, заочна.

Кваліфікація: Бакалавр психології. Психолог.

Додаткова кваліфікація:

 1. Практичний психолог інклюзивно-ресурсних центрів, психолог-консультант спеціальних та інклюзивних закладів освіти).
 2. Практичний психолог інклюзивно-ресурсних центрів, психолог-консультант медичних та реабілітаційних закладів.

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень

 • Освітня програма «Психологія (спеціальна, клінічна)», термін навчання 1 р. 4 міс.

Форма навчання: денна, заочна.

Кваліфікація: Магістр психології. Психолог.

Додаткова кваліфікація:

 1. Практичний психолог спеціальних та інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.
 2. Психолог медичних та реабілітаційних закладів. Практичний психолог інклюзивно-ресурсних центрів.

термін навчання 1 р. 10 міс.

Форма навчання: заочна (на базі вищої освіти).

Кваліфікація: Магістр психології. Психолог.

Додаткова кваліфікація:

 1. Практичний психолог спеціальних та інклюзивних закладів освіти.
 2. Психолог медичних та реабілітаційних закладів.
 • Освітня програма «Психологічний супровід процесів розвитку», термін навчання 1 р. 9 міс.

Форма навчання: денна, заочна.

Кваліфікація: Магістр психології. Викладач закладу вищої освіти (психології, спеціальної психології). Психолог.

Додаткова кваліфікація:

 1. Практичний психолог спеціальних та інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.
 2. Психолог медичних та реабілітаційних закладів. Практичний психолог інклюзивно-ресурсних центрів.

Спеціальний, клінічний психолог може працювати:

 • в інклюзивно-ресурсних центрах;
 • у психолого-медико-соціальних центрах;
 • у спеціальних та інклюзивних дошкільних і шкільних освітніх установах різного типу;
 • у реабілітаційних центрах системи охорони здоров'я і соціального захисту;
 • у дитячих будинках і школах-інтернатах;
 • у психоневрологічних інтернатах і клініках;
 • викладачем психології, спеціальної психології у ЗВО.

Спеціальний, клінічний психолог працює з дітьми і дорослими з обмеженими психофізичними можливостями та членами їх сімей, з педагогами і соціальними працівниками, які здійснюють навчання, реабілітацію і соціальну підтримку вказаного контингенту в освітніх і медичних установах, а також в установах соціального захисту різного типу.

Під час навчання студенти отримують вагому професійну психологічну підготовку, яка сприяє формуванню фахівців широкого профілю:

      освоєння методологічного, теоретичного і прикладного аспектів профілактики і корекції відхилень в психічному розвитку осіб з вродженими або набутими порушеннями сенсорної, рухової, інтелектуальної і емоційної сфер;

      знання загальнопсихологічних, психофізіологічних, клініко-психологічних принципів вивчення і корекції відхилень в психічному розвитку з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей;

      теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних напрямів і методів корекційного і реабілітаційного впливу;

      знання прикладних аспектів стимуляції компенсаторних можливостей психіки і особистості;

      знання методів організації системи комплексних психолого-медико-педагогічних служб.

Фахівець у галузі спеціальної та клінічної психології володіє:

      вмінням проводити психологічне обстеження з метою визначення динаміки психічного розвитку; методами диференційної діагностики; умінням формулювати психологічний висновок;

      методами консультування осіб з відхиленнями у розвитку, їх батьків/опікунів і педагогів;

      методами психопрофілактичної роботи, спрямованої на створення сприятливого психологічного клімату у освітньо-реабілітаційному закладі, родині;

      уміннями і навичками розробки і реалізації корекційно-розвивальних програм; методами психологічної корекції;

      техніками психотерапії, навичками експертної оцінки психологічної допомоги;

              методиками нейропсихологічної діагностики та супроводу процесів розвитку;

              способами надання психологічної допомоги у небезпечних і надзвичайних ситуаціях природного, техногенного і соціального походження;

              навичками організації і проведення науково-дослідної діяльності.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp