Редакційна рада:

 Головний редактор:

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, профессор (Україна)

Редакційна рада:

Синьов Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (Україна)

Букун Микола Ілліч – доктор психологічних наук, професор (Молдова)

Гаврилов Олександр Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент (Україна)

Конопляста Світлана Юріївна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Миронова Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Мовкебаева Зульфія Ахметваліївна – доктор педагогічних наук, професор (Казахсан)

Мозгова Галина Петрівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Назарова Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор (Росія)

Островська Катерина Олексіївна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Приходько Оксана Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор (Росія)

Раку Аурелія Ігнатівна – доктор педагогічних наук, професор (Молдова)

Руденко Лілія Миколаївна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Савінова Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Синьова Євгенія Павлівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Тарасун Валентина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Федоренко Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Фомічова Людмила Іванівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Шульженко Діна Іванівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Відповідальний редактор:

Мартиненко Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент (Україна)

Відповідальний секретар:

Базима Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук (Україна)

Editorial Board:

Chief Editor:

Maria Sheremet - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Editorial Board:

Viktor Syniov - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Member of NAPS of Ukraine (Ukraine)

Mykola Bukun - Doctor of Psychology, Professor (Moldova)

Oleksii Gavrilov - candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (Ukraine)

Svitlana Konopliasta - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Svitlana Mironova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Zulfiya Movkebaeva - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Galina Mozgova - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Natalia Nazarova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia)

Kateryna Ostrovska - Doctor of Psychology, Professor (Ukraine)

Natalia Pakhomovа - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Oksana Prikhodko - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia)

Raku Aurelia - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Moldova)

Lilia Rudenko - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Natalia Savinova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Eugenia Synova - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Valentina Tarasun - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Svitlana Fedorenko - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Liudmyla Fomicheva - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Dina Shulzhenko - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Editor:

Irina Martynenko - Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (Ukraine)

Executive Secretary:

Nataliіa Bazyma - Candidate of Pedagogical Sciences (Ukraine)

   

На сайт