Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

Студентський збірник

Студентський збірник. Випуск1

                                                
Питання до державного екзамену
ЛОГОПЕДІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Автор: канд. психол. наук, доц. Мартиненко І.В.

Групи: 5млп, 5 млд, 5млпс, 6млз, 6рмлз
магістратура

Теми рефератів з курсу «Дитяча практична психологія»
для студентів 3 курсу спеціальності "Логопедія та практична психологія"
стаціонарної форми навчання
підготовлені старшим викладачем кафедри логопедії ІКПП
Гріньовою О.М.
 
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp