З  М  І  С  Т
Шеремет М.К.    ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ  В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Базима Н.В.    ДО ПРОБЛЕМИ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
Бегас Л.Д.    КОРЕКЦІЯ ЗАЇКАННЯ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Боряк О.В    АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ
Козинець О.В.    ФУНКЦІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ МОЗКУ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З МОВЛЕННЯМ
Конопляста С.Ю., Яковенко А.О.    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Корнєв С.І.    ПОГЛЯДИ І.О.СІКОРСЬКОГО НА ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ
Кравчук Л.С.    ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Кривцова О.Я.    РОЗВИТОК ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ ІЗ ЗАЇКАННЯМ
Мартиненко І.В.    СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
Марченко І.С.    СУЧАСНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОДОЛАННІ МОВЛЕННЄВИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Мілевська О.П.    ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ  МОВЛЕННЯ
Мозгова Г.П.    НЕГАТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ ОТОЧЕННЯ - ОСНОВА ВИНИКНЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ  ЗАХВОРЮВАНЬУ ДІТЕЙ
Мозгова Г.П.    СТАН СУДИННОЇ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМ У ДІТЕЙ З ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Пінчук Ю.В., Сіра І.В.    ІГРИ ТА ВПРАВИ З РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Ромась О.Ю.    АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕНЬ ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ ГОЛОСУ
Тарасун В.В.    СПОСОБИ УНІФІКАЦІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Тарасун В.В.    ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ
Ткач О.М.    ФОРМУВАННЯ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ
Чередніченко Н.В., Ряшенцева Д.М.    КОРЕКЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Чорна О.П.    СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В РОБОТІ ЛОГОПЕДА ПО ЗАКРІПЛЕННЮ ВИМОВИ ЗВУКА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp