Навчальний курс для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики"

Дотримання академічної доброчесності є одним з основних принципів діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньо-наукового процесу.

Політика Університету орієнтована на формування у педагогічних і науково-педагогічних працівників нульового рівня толерантності до академічної недоброчесності та корупції.

Для посилення культури академічної доброчесності в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова професорсько-викладацькому складу факультету спеціальної та інклюзивної освіти рекомендовано у рамках неформальної та інформальної освіти ознайомитися з навчальним курсом для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «6 кроків до доброчесності: від теорії до практики», розробленим Управлінням з просвітницької роботи та навчальних програм Національного агентства запобігання корупції.

Зареєструватися на цей навчальний курс можна за посиланням: https://forms.gle/PH746rhqwMv1CFL4A

int 2