Публікації до студентської збірки

Запрошуємо студентів до публікації у електронному періодичному збірнику студентських наукових праць «Спеціальна освіта: наукові пошуки майбутніх фахівців».

Інформаційний лист