Image
Качуровська Оксана Борисівна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес осіб з особливими освітніми потребами та розвиток інформаційної культури майбутніх логопедів
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Методики діагностики та корекції розвитку дітей із тяжкими порушеннями мовлення, Інформаційні технології та технічні засоби в логопедії, Психолого-педагогічна діагностика, Інноваційні технології в системі інклюзивної освіти