Image
Королько Наталія Іванівна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності та деонтологія, Спецметодики виховання осіб з ТПМ, Спеціальна методика викладання математики з основами