Image
Мартиненко Ірина Володимирівна
Посада: професор кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: психологія осіб із мовленнєвими порушеннями, психологічна допомога дітям із мовленнєвими порушеннями, спеціальна психологія та комплексне розв’язання проблем реабілітації осіб із тяжкими порушеннями мовлення (сенсорна інтеграція, нейропсихологічні підходи)
Членство ГО: віце-президент ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, Грант Президента України для молоді 2004 р., Медаль М.П. Драгоманова
Викладає дисципліни: Логопсихологія (загальна, вікова та педагогічна логопсихологія), Основи психокорекції та психоконсультування осіб із ТПМ, Дитяча практична психологія, Формування комунікативних умінь у дітей із мовленнєвими порушеннями