Image
Пінчук Юлія Володимирівна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: розв’язання проблем організації та змісту надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг дітям із тяжкими порушеннями мовлення, корекційно-діагностичні проблеми логопедії, риторика, культура та техніка мовлення педагогів, удосконалення технологій та змісту освіти майбутніх логопедів
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Логопедія; Риторика, культура та техніка мовлення; Основи професіоналізму викладача вищої школи; Спеціальні методики виховання дітей з порушеннями мовлення; Спеціальна дошкільна педагогіка; Інструментальні та нетрадиційні технології в логопедичній роботі