Image
Савицький Андрій Миколайович
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: діти з порушеннями мовленнєвого та фізичного розвитку. Реабілітація дітей та дорослих з афазією. Фізична та мовленнєва абілітація дітей та дорослих із органічними ураженнями ЦНС. Проблеми раннього розвитку дітей з синдромом Дауна. Підготовка дітей з порушеннями психофізичного розвитку до шкільного навчання. Застосування методик фізичної реабілітації в процесі відновлення рухових та мовленнєвих функцій у дітей та дорослих при ураженнях головного мозку
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Спецметодика фізичного виховання дітей з ТПМ; Спецметодика фізичної реабілітації осіб з ТПМ; Спецметодика зміцнення здоров`я та фізичного виховання дітей з ТПМ; Соціальна реабілітація осіб з ТПМ