Image
Тищенко Владислав Володимирович
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Сфера наукових інтересів: розв’язання проблем диференційної діагностики та корекції системних порушень мовлення різного ґенезу (порушення розумового розвитку, загальний недорозвиток мовлення, алалія, афазія), проблеми логопедичної термінології, онтогенез дитячого мовлення, психологічні механізми розвитку мовлення в онто- і дизонтогенезі; психолінгвістична структура мовленнєвої діяльності та її порушення при патологіях мовленнєвого розвитку, зміст корекційного навчання з курсу «Українська мова» в школах для дітей з ТПМ
Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України
Викладає дисципліни: Логопедія, Основи логопедії, Логокорекційні методики, Організація виховної роботи в корекційно-реабілітаційних закладах, Диференційна логопедична діагностика та корекція, Методика ранньої діагностики порушень мовленнєвого розвитку