Image
Афузова Ганна Валеріївна
Посада: доцент кафедри спеціальної психології та медицини
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: спеціальна/клінічна психологія, психологія сім’ї, психологічна реабілітація, психосоматична медицина, психологічний супровід процесів розвитку, професійна підготовка фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти
Членство ГО: член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», член ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»
Викладає дисципліни: Спеціальна психологія, Психологія сім'ї, Основи психосоматики, Психологічна педіатрія, Психологічна реабілітація, Пре- і постнатальна діагностика та корекція розвитку, Психокорекція шкільної дезадаптації, Методи психологічної діагностики та корекції психосоматичних розладів, Психологічний супровід в інклюзивних закладах, Психологічне консультування сімей, які виховують дитину з порушеннями психофізичного розвитку