Image
Супрун Дар'я Миколаївна
Посада: професор кафедри спеціальної психології та медицини
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор
Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності в процесі професійної підготовки психолога; використання активних та інтерактивних методів навчання; сучасна методологія наукового пізнання, психолого-педагогічний професійний менеджмент
Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Викладає дисципліни: Спеціальна психологія з методикою викладання, Методологія наукового дослідження у спеціальній та клінічній психології, Психологія управління (Psychology of Management), Основи професіоналізму викладача вищої школи, Тренінг особистісного зростання, Психотехніка розвитку професійної ідентичності та мотивації психолога-консультанта