Image
Глоба Олександр Петрович
Посада: професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: інноваційні методи діагностики і корекції психофізичного стану дітей і дорослих, інформаційна медицина та комплементарна реабілітологія, фізична та ерготерапія, комплексна реабілітація
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів», засновник ГО «Життя Без Ліків», засновник ОУ «Український ресурсний центр освітніх інновацій», керівник центру інформаційної медицини та комплементарної реабілітології «Life without medicines»
Нагороди: почесний працівник фізичної культури і спорту
Викладає дисципліни: Ерготерапія, Основи наукових досліджень, Загальна реабілітологія, Методика фізичного реабілітування та адаптивного фізичного виховання, Спецметодики реабілітування