Image
Тімакова Юлія Вікторівна
Посада: доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук
Сфера наукових інтересів: психологія особистості; навчання, виховання і реабілітація дітей з особливими освітніми потребами
Членство ГО: член ВГО: «Українська асоціація корекційних педагогів», виконавчий директор ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»
Викладає дисципліни: Офтальмогігієнічні основи навчання і виховання дітей з порушеннями зору, Спеціальні методики викладання предметних дисциплін, Корекційні методики, Основи інклюзивної освіти, Вікова та педагогічна тифлопсихологія, Офтальмо-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами, Спеціальні методики реабілітації осіб з порушеннями зору
Основні публікації
  1. Тімакова Ю.В. Особливості самосвідомості осіб, які втратили зір у дорослому віці. Медична і медико-педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарату : зб. наук. праць за матеріалами VI Наук.-практ. конф. офтальмологів України з міжнародною участю (м. Львів, 18-19 червня 2015 р.). С. 193-195.
  2. Тімакова Ю.В. Дослідження регуляторного компоненту самосвідомості особистості осліплих у дорослому віці. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 13 (21). С. 79-89.
  3. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти: навчально- методичний посібник / за наук. ред. докт. психол. наук, проф. Є.П. Синьової та докт. мед. наук, проф. С.О. Рикова. Київ : Кафедра, 2016. 212 с.
  4. Тімакова Ю.В. Офтальмогігієнічні вимоги до збереження та розвитку зору дітей у процесі навчання. Спеціальна освіта : стан та перспективи : матеріали Всеукр. (заочної) наук.-практ. конф. присвяч. 5-річчю кафедри корек. освіти та спец. психол. (м. Харків, 17-18 травня 2017 р.). Харків, 2017. С. 204- 208.
  5. Тімакова Ю.В. Регулювання фізичного навантаження для дітей з порушеннями зору в процесі занять фізичною культурою та спортом : зб. наук. праць за матеріалами VIІ Наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнародною участю (пгт Затока, 14-15 червня 2018 р.). С. 204-207.
  6. Тімакова Ю.В. Проблема самосвідомості особистості осліплих в сучасній андрагогіці. Сучасний світ і незрячі : VIII Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 19-21 вересня 2018 р.). С. 119-120.
  7. Тімакова Ю.В. Дослідження самосвідомості осіб, які втратили зір у дорослому віці. Рефракційний пленер’18 : матеріали наук.-практ. конф. офтальмологів, дитячих офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю (м. Київ, 18-19 жовтня 2018 р.). С.102-104.
  8. Тімакова Ю.В., Бондаренко Ю.В. Впровадження інноваційних технологій у систему фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку. Пріоритетні напрями розвитку науки : матеріали XXVIII Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Вінниця, 18 березня 2019 р.). С. 81-84.
  9. Тімакова Ю.В. Організація робочого місця для дитини з порушеннями зору. Рефракційний пленер’19 : матеріали наук.-практ. конф. офтальмологів, дитячих офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю (м. Київ, 17-19 жовтня 2019 р.). С. 108-110.
  10. Тімакова Ю.В., Єфімчук О.О. Розробка універсальних навчальних карток для дітей з порушеннями зору та розладами аутистичного спектру. Problems and innovations in science (Great Brit, 4-5 Мау 2020). С. 121-124.