Факультет спеціальної та інклюзивної освіти проводить набір на дистанційні та очні курси підвищення кваліфікації корекційних педагогів та педагогічних працівників (логопедів, тифлопедагогів, сурдопедагогів, корекційних психопедагогів (олігофренопедагогів), спеціальних та практичних психологів, ортопедагогів, вчителів інклюзивного навчання, вчителів загальноосвітніх закладів, вчителів-реабілітологів), що мають диплом про вищу дефектологічну (педагогічну) освіту в межах ліцензованого обсягу. Також проводимо дистанційні курси для спеціальних закладів освіти та реабілітаційних центрів.

Курси проводяться по формуванню групи (формування та реєстрація груп починається з 01 лютого 2022 р., початок проведення курсів проходить по набору груп (березень, квітень, травень, червень)).

 

Проходить набір на дистанційні курси підвищення кваліфікації за інноваційними напрямами:

- Фізична реабілітація (логопедичний масаж) (програма на 72 год) (очно на базі факультету)

Перша частина забезпечує слухачів основними питаннями теорії фізичної реабілітації, знайомить з основними прийомами масажу та логоритміки, актуалізуються знання з основ анатомії та фізіології, слухачі знайомляться з умовами для правильної організації та проведення масажу в логопедичній роботі, принципами підбору основних засобів реабілітації при різних видах мовленнєвих порушень.

Друга частина курсу знайомить слухачів із різними видами масажу, які забезпечують розвиток тих чи інших функцій у залежності від патологій у дітей логопатів.

- Фізична реабілітація та ерготерапія (ЛФК) (дист)

Основними завданнями курсу підвищення кваліфікації: ознайомлення слухачів із  особливостями психолого-педагогічної діагностики та консультування, науково-практичними засадами навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, ДЦП та ерготерапевтичними практиками. Особливості розвитку психомоторної та мовленнєвої сфер дітей з порушеннями функцій ОРА. Спеціальні методики навчання для дітей з порушеннями функцій ОРА та корекційно-реабілітаційні технології. Спецметодика фізичної реабілітації та адаптивного фізичного виховання дітей з ПФОРА. Методики ЛФК.

- Логопедія (програма на 72 год) (дист)

Алалія; порушення читання та письма (дислексія, дисграфія) у дітей з ТПМ; педагогічні технології комунікативного розвитку дітей із ТПМ (Методики корекційної роботи із засобами ААС – підтримуючої, додаткової та альтернативної комунікації: огляд засобів ААС; методики навчання підтримуючої і альтернативної комунікації осіб із тяжкими порушеннями мовлення.

- Аутизм (програма на 72 год) (дист)

Діагностика та корекційні методики роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру; раннє втручання; робота з батьками. Методики корекційної роботи із засобами ААС - підтримуючої (додаткової та альтернативної комунікації; методика PECS (Picture Exchange Communication System).

- Освітня інтеграція та інклюзивна педагогіка (програма на 72 год) (дист)

Формування основних проблем організаційного, змістового та методичного забезпечення інклюзивної освіти.

- Теоретичні та практичні основи Монтессорі-терапії (програма 72 год) (дист)

Програму навчального курсу побудовано так: теоретичний матеріал курсу викладається переважно у вигляді опорних схем. Практичну роботу скеровується не на точну трансляцію методу, а на вільну роботу слухачів з дидактичним матеріалом Монтессорі під наглядом спеціаліста. Серед форм вправлянь переважають поєднання індивідуальної, групової та парної роботи слухачів по оволодінню підготовленим «звуженим» терапевтичним Монтессорі-середовищем та теоретичним наповненням матеріалу, що вивчається.

- Спеціальна психологія (програма на 72 год) (дист)

Програма курсів підвищення кваліфікації психологів спеціальних освітніх і реабілітаційних закладів передбачає вивчення усіх основних аспектів, що відображають структуру сучасної психоконсультативної роботи. Важливе місце у викладанні курсів належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань, а також орієнтації слухачів курсів на ефективне застосування здобутих знань у корекційно-відновлювальному навчанні дітей з психофізичними порушеннями.

- Основи дитячої нейропсихологія (програма на 30 год) (дист)

Ознайомити слухачів із віковими нормами становлення вищих психічних функцій, основними нейропсихологічними синдромами дитячого віку та основами нейропсихологічної діагностики дітей із мовленнєвими порушеннями.

1. Основні відомості з морфо-функціональної будови головного мозку, представництво у корі головного мозку вищих психічних функцій.

2. Розкриття деяких теоретичних аспектів психічного розвитку дітей із мовленнєвими порушеннями з точки зору нейропсихології.

3. Ознайомлення з віковими особливостями дозрівання психічних процесів і функцій.

4. Поняття, суть та принципи дитячої нейропсихологічної діагностики.

5. Ознайомлення з основами методиками нейропсихологічної  діагностики в дитячому віці.

- Організація та зміст корекційно-розвиткової роботи з навчання звуковимови та формування лексико-граматичних явищ мови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення у спеціальних закладах освіти (30 год) (дист)

Спеціальна методика словникової роботи з дітьми. Спеціальна методика формування граматичної будови мови. Спеціальна методика розвитку зв’язного мовлення. Спеціальна методика роботи з книгою та ілюстративним матеріалом. Звукова культура мовлення та підготовка до навчання грамоти.

 

Курси підвищення кваліфікації проводяться як на базі факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, а також дистанційні за допомогою новітніх інформаційних платформ (GoogleMeet). За умов успішного виконання навчальної програми курсів слухачі отримують сертифікат про підвищення кваліфікації державного зразка.

Курси підвищення кваліфікації корекційних педагогів та педагогічних працівників – це платна освітня послуга, що надається в ФСІО НПУ імені М.П. Драгоманова. Оплата проводиться за рахунок фізичних осіб. Точну ціну вартості курсів уточнюйте у контактної особи, бо ціна залежить від наповнюваності групи та кількості годин.

 

Контакти:

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14 (гуманітарний корпус НПУ імені М.П. Драгоманова – 13 поверх, ауд. 13-10)

тел. 093 750 73 81, роб. (044) 484 69 94

e-mail: nmcio@ukr.net

Контактна особа: Гноєвська Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти ФСІО НПУ імені М.П. Драгоманова