Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

     Кафедра тифлопедагогіки, як самостійний науково-педагогічний підрозділ Інституту корекційної педагогіки та психології була створена в 1998 році. Підготовка дефектологів розпочалась ще у 1920 році з відкриттям лікарсько-педагогічного відділення в Київському інституті народної освіти, яке у 1929 році переросло в дефектологічне відділення. Кафедри цього факультету відігравали помітну роль в розвиткові дефектологічної науки...

     Кафедра тифлопедагогіки, як самостійний науково-педагогічний підрозділ Інституту корекційної педагогіки та психології була створена в 1998 році. Підготовка дефектологів розпочалась ще у 1920 році з відкриттям лікарсько-педагогічного відділення в Київському інституті народної освіти, яке у 1929 році переросло в дефектологічне відділення. Кафедри цього факультету відігравали помітну роль в розвиткові дефектологічної науки. 
      За даними архівних матеріалів НПУ ім. М.П. Драгоманова, підготовка тифлопедагогів на дефектологічному факультеті на той час здійснювалась лише в контексті інших спеціальностей. Перша група студентів-заочників за спеціальністю тифлопедагогіка була набрана у 1981 році з числа практичних працівників шкіл для дітей з вадами зору, які мали вищу педагогічну освіту. Ініціатором відкриття цієї спеціальності був відомий вчений Ілля Семенович Моргуліс. З того часу навчання здійснювалось на постійній основі і набір студентів проходив щорічно.
      Першу групу студентів з спеціальності «Тифлопедагогіка (шкільна та дошкільна)» денної форми навчання було набрано у 1993 році. Група складалася з 25 чоловік. Майже всі випускники цієї групи працюють за спеціальністю в навчально-виховних закладах для дітей з порушеним зором України. Серед перших випускників стаціонарної підготовки тифлопедагогів, була і нинішній старший викладач кафедри Гребенюк Т.М.
      З появою стаціонарної підготовки фахівців-тифлопедагогів стало актуальним питання створення кафедри тифлопедагогіки як науково-методичного підрозділу на дефектологічному факультеті НПУ імені М.П. Драгоманова. Проте лише через п’ять років, 1 квітня 1998 року, відкрилася кафедра тифлопедагогіки, метою діяльності якої стало забезпечення кваліфікованої підготовки тифлопедагогів для забезпечення потреб України на високому науково-методичному рівні.
       Очолила кафедру тифлопедагогіки кандидат психологічних наук, доцент Є.П. Синьова, яка на той час мала тринадцятирічний досвід роботи в галузі тифлопедагогіки під керівництвом І.С. Моргуліса і з 1987 року працюючи доцентом кафедри олігофренопедагогіки; викладала основні курси з тифлопедагогіки керувала дисертаційними дослідженнями відомих на сьогоднішній день фахівців Ремажевської В.М., Мустафаєва Г.Ю., Некрасової І.О.
     За шість років роботи за навчальними планами цієї спеціалізації на денному та заочному відділеннях було підготовлено 250 реабілітологів і ця робота продовжується. Враховуючи той факт, що на відділенні тифлопедагогіки навчається певна частина студентів з інвалідністю по зору, використовуються новітні комп’ютерні технології (на кафедрі є один спеціальний комп’ютер для незрячих та використовуються можливості школи комп’ютерних технологій для інвалідів “Вікно в світ”, де навчають незрячих користувачів).
      У 2002 р. кафедра тифлопедагогіки увійшла до складу Європейської ради з освіти осіб, що мають зорові проблеми (ICEVI).
     З 2005 року започатковано викладання спецкурсів та спецсемінарів з актуальних проблем корекційної педагогіки: "Корекція психофізичного розвитку сліпих та слабозорих дітей раннього віку", "Інтегроване навчання дітей зі порушеним зором", "Тифлосурдопедагогіка".
     З 2004 року кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціалізацією "Тифлопедагогіка та практична психологія". На освітньо-кваліфікаційному рівні магістра випускники отримують кваліфікацію "Викладач корекційної педагогіки та психології. Практичний психолог".
     Науковим підґрунтям для введення такої спеціалізації стали результати досліджень в тифлопедагогіці про гострі потреби практики в спеціалістах, здатних надавати психопрофілактичну та психотерапевтичну допомогу дітям та дорослим, які внаслідок глибоких порушень зору мають проблеми психоемоційних станів та соціально-психологічної адаптації і реабілітації.
     На ринку праці в спеціальних загальноосвітніх дошкільних та шкільних закладах, реабілітаційних центрах введені посади практичних психологів, які, безумовно повинні посідати спеціально підготовлені фахівці.
    З 2005 року кафедрою відкрито ще одну нову кваліфікаційну спеціалізацію: "Тифлопедагогіка та логопедія".

З 2009 року планується відкрити спеціалізацію „Тифлопедагогіка та інклюзивна освіта”.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp