Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

Наукова робота кафедри:
 

Науковий напрям: Зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки вчителів.
Проблема: Удосконалення змісту освіти студентів-тифлопедагогів.
Тема: Системно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки спеціалістів.
Участь в міжнародних проектах: Проф. Синьова бере участь у міжнародному проекті "Громадянська освіта – Україна" ( Cambrige Education в консорціумі з Всеукраїнським фондом "Крок за кроком", Громадянською організацією "Німецько-російський обмін" та Центром громадянської освіти);

Кафедра забезпечує наукове керівництво проектами:
· „Сходинки подолання”.Центр ранньої допомоги сім”ям, які виховують дітей з вадами зору від народження.(м.Харків) Український фонд соціальних інвестицій. Шведський фонд „Sida”
· „Реалізація концепції ранньої реабілітації дітей в Хмельницькій області ”Геліос””(Кам’янець-Подільська школа-інтернат для слабозорих дітей). Український фонд соціальних інвестицій.
· „Створення системи реабілітації осіб з порушеннями зору та з комплексним дефектом”(Львівський навчально-реабілітаційний центр ”Левеня”), CBM Christoffel-Blindenmission, Hilton/Perkins Program, Perkins School for the blind (Вотертаун, Массачусетс, США)...

       Кафедрою викладаються понад 30 спеціальних фахових дисциплін. Основні з них: офтальмогігієнічні основи навчання та виховання дітей зі зниженим зором, загальна, вікова та педагогічна тифлопсихологія, методи психолого-педагогічної діагностики, тифлопедагогіка охорона та розвиток залишкового зору, спеціальні методики викладання в початковій школі, методики корекції психофізичного розвитку, рельєфно-крапкове письмо - шрифт Л. Брайля, методика навчання просторової орієнтації, методики реабілітації осліплих, методики сімейного виховання, корекції розвитку дітей дошкільного віку та ін.
    У викладанні, поряд з традиційними, такими як лекції, практичні та лабораторні роботи, використовуються сучасні форми роботи, побудовані на активізації самостійної роботи студентів. Введено модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів.
Великого значення надається практичній підготовці майбутніх тифлопедагогів. Лабораторні заняття та педагогічна практика проходять в спеціальних загальноосвітніх навчально-виховних закладах.

     Студенти тифлопедагоги за період навчання проходять 6 видів практики. Це, зокрема, такі:
· пропедевтична (волонтерська) безперервна – 2 курс;
· пропедевтична безперервна – 3 курс;
· педагогічна на посаді вчителя початкових класів шкіл для дітей з порушеннями зору – 4 курс;
· навчальна в школах-інтернатах для сліпих і слабозорих – 5 курс;
· педагогічна (на робочому місці) в соціально-реабілітаційних службах – 5 курс;
· магістерська практика – 6 курс.

    На кафедрі працює науковий студентський гурток. Студенти-науковці проводять експериментальні дослідження з актуальних питань тифлопедагогіки та тифлопсихології, публікують свої матеріали в кафедральному збірнику "Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки", виступають з доповідями на конференціях, беруть участь в міжнародних студентських олімпіадах з корекційної педагогіки.
Кафедра може похвалитися здобутками найкращих студентів. Так. В 2005 році студентка Власенко С. стала переможницею в Всеукраїнській студентській олімпіаді, студентка Семенишена Т.О. визнана однією з найкращих студенток НПУ імені М.П. Драгоманова в 2006 році.

    Спеціальності, освітні рівні та кваліфікації фахівців, які готує кафедра:
1. Дефектологія. Тифлопедагогіка і логопедія
Рівні підготовки: бакалавр (6.010100) – Вчитель початкових класів спеціальних шкіл для осіб з порушеннями зору;
спеціаліст (7.010106) – Тифлопедагог. Логопед;
магістр (8.010106) – Викладач корекційної педагогіки.

2. Дефектологія. Тифлопедагогіка і практична психологія.
Рівні підготовки:бакалавр (6.010100) – Вчитель початкових класів спеціальних шкіл для осіб з порушеннями зору;
спеціаліст (7.010106) – Тифлопедагог. Практичний психолог.
магістр (8.010106) – Викладач спеціальної психології.

Форми навчання:
денна, заочна, спецкурс (для осіб, які мають вищу педагогічну освіту) та екстернат.
Вступні випробування на денну форму навчання:
українська мова – тестування;
людина і світ – тестування.
Вступні випробування на заочну форму навчання:
українська мова – (тестування);
Навчання – безкоштовне!

Проблемні групи, яким потрібна допомога тифлопедагога:
· Сліпі та слабозорі діти дошкільного віку, батьки яких, не маючи спеціальних знань, не можуть надавати їм компетентної допомоги в розвитку
· Учні спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з порушеним зором
· Інваліди по зору І та ІІ груп
· Люди похилого віку, які переживають три проблеми: сліпоту, старість, самотність

Професійний імідж тифлопедагога:
· Бути різнобічним та компетентним фахівцем;
· Доброзичливо та з повагою ставитись до вихованця та клієнта;
· Бути впевненим в результативності своєї роботи;
· Проявляти соціальну активність та творчий підхід у підвищенні професійного рівня.

Співпраця кафедри з навчальними, методичними, науковими закладами, місцевими органами влади, загальноосвітніми навчальними закладами.
Кафедрою укладено угоди про співпрацю із загальноосвітніми закладами та реабілітаційними центрами:
· Харківська гімназія-інтернат для сліпих дітей імені В.Г. Короленка;
· Школа-інтернат №5 для сліпих дітей імені Я.П. Батюка, м. Київ;
· Спеціальна школа-інтернат №11 для слабозорих дітей, м. Київ;
· Львівський навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами зору „Левеня”;
· Дошкільний заклад освіти для дітей з вадами зору та інтелекту №219, м. Київ;
· Спеціальна школа-інтернат для слабозорих дітей м. Боярка, Київська обл.;
· Дошкільний заклад освіти для дітей з вадами зору №72, м. Київ;
· Реабілітаційний центр УТОС, м. Київ.


Кафедра співпрацює з:
     Лабораторією тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України, з інститутами проблем виховання та психології АПН України, з Відкритим Міжнародним університетом розвитку людини “Україна”, Німецьким фондом "Ніколаусфлеге" (м. Штуттгарт), Центром, Школи для сліпоглухих дітей, Хілтон/Перкінс Програм, м. Хілтон, США. “Центром навчання та реабілітації дітей із зоровими проблемами” м. Санкт-Петербурга; кафедрою тифлопедагогіки Білоруського державного педагогічного університету, Шяуляйським університетом (Литва), факультетом спеціальної педагогіки та Центра реабілітації сліпих та слабозорих дітей у м. Рига (Латвія), Реабілітаційним центром “Sensis” – Нідерланди, СВМ Christoffel-Blindenmission, Hilton/Perkins Program. Налагоджено зв’язки з кафедрами спеціальної педагогіки багатьох європейських вузів: Sofia University of St. Kliment Ohridski (Болгарія), “Kapodistriako” University of Athens (Греція), Babes Bolyai University (Румунія), Eotvos University (Угорщина), Warnia and Mazuria University (Польща), Gazi University (Туреччина).
     Кафедра тифлопедагогіки є членом міжнародної організації з освіти сліпих ICEVI, бере участь у міжнародних проектах, наукових дослідженнях та у проведенні науково-практичних конференцій.
3–5 травня 2006 року кафедрою тифлопедагогіки в співпраці з Харківською гімназією для сліпих дітей імені В.Г.Короленка було проведено Перший всеукраїнський з’їзд тифлопедагогів "Тифлопедагогіка України: витоки, сьогодення, перспективи розвитку". З’їздом було створено Асоціацію тифлопедагогів України (АТПУ), президентом якої було обрано завідувачку кафедрою, професора Синьову Є.П. Зараз діяльність АТПУ набирає обертів, викладачі кафедри, як члени АТПУ працюють над реалізацією резолюції з'їзду.

     Наукова робота кафедри:
Науковий напрям: Зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки вчителів.
Проблема: Удосконалення змісту освіти студентів-тифлопедагогів.
Тема: Системно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки спеціалістів.
Участь в міжнародних проектах: Проф. Синьова бере участь у міжнародному проекті "Громадянська освіта – Україна" ( Cambrige Education в консорціумі з Всеукраїнським фондом "Крок за кроком", Громадянською організацією "Німецько-російський обмін" та Центром громадянської освіти);
Кафедра забезпечує наукове керівництво проектами:
· „Сходинки подолання”.Центр ранньої допомоги сім”ям, які виховують дітей з вадами зору від народження.(м.Харків) Український фонд соціальних інвестицій. Шведський фонд „Sida”
· „Реалізація концепції ранньої реабілітації дітей в Хмельницькій області ”Геліос””(Кам’янець-Подільська школа-інтернат для слабозорих дітей). Український фонд соціальних інвестицій.
· „Створення системи реабілітації осіб з порушеннями зору та з комплексним дефектом”(Львівський навчально-реабілітаційний центр ”Левеня”), CBM Christoffel-Blindenmission, Hilton/Perkins Program, Perkins School for the blind (Вотертаун, Массачусетс, США)
· "Темпус"

Діюча провідна наукова школа та основні показники її діяльності
Спільно з НДІ спеціальної педагогіки АПН України кафедра виконувала замовлення Міністерства освіти та науки на створення програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1 ступеня для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором.

Аспірантура із спеціальностей 13.00.03 та 19.00.08 (корекційна педагогіка та спеціальна психологія ). Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів України.

Навчально – методична робота: викладачі кафедри беруть участь у створенні Галузевих стандартів вищої педагогічної освіти з спеціальності 8.010106 (6.010100;7.010106) Дефектологія (Тифлопедагогіка), програм навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів, навчальних посібників для учнів і студентів.

Підвищення кваліфікації практичних працівників загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю здійснюється за 72 – годинним обсягом безпосередньо на місцях.
Важливим завданням діяльності кафедри тифлопедагогіки стало забезпечення навчального процесу сучасними підручниками та навчальними посібниками. Зараз студенти-тифлопедагоги в своїй самостійній роботі користуються такими навчальними посібниками:
1. Синьова Є.П. "Тифлопсихологія". К. 2004.
2. Синьова Є.П. "Рельєфно-крапкове письмо сліпих. Шрифт Л.Брайля". К., 2003.
3. Синьова Є.П. "Самостійна робота студентів з курсу тифлопсихологія". К., 2003.
4. Федоренко С.В. Особливості методики навчання грамоти дітей зі зниженим зором. ьК., 2004.
5. Синьова Є.П., Сасіна І.О. "Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору". К., 2005.
6. Гребенюк Т.М., Тімакова Ю.В., Сасіна І.О. "Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору". К., 2005.
7. Синьова Є.П., Глушенко К.О., Гураль Я.М., Радзієвська Н.А., Семенишена Т.О. "Методика викладання психології дітей з сенсорними порушеннями у вищих педагогічних навчальних закладах освіти". К., 2006.
8. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. Навчальний посібник для студентів. Випуски 1 - 6. К., 2003, 2004, 2005.
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp