Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

      Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психології

Кафедра психокорекційної педагогіки
(486-23-02,  486-40-77)
 
ПАСПОРТ
спеціальності
6.010105 (7.01010501; 8.01010501)
Психокорекційна педагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія
 
Кваліфікація:
Бакалавр корекційної освіти -   6.010105
- Дефектолог (корекційний психопедагог). Вихователь шкільних, дошкільних та соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку.
Спеціаліст корекційної освіти - 7.01010501
-  Вчитель допоміжної школи. Логопед.
Магістр корекційної освіти -  8.01010501
- Викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології. Вчитель допоміжної школи. Логопед.

Приймальна комісія працює
за адресою:
М.Київ, вул. Пирогова, 9
Тел.: 239-30-17
235-82-36
 
Шановний абітурієнте!

Запрошуємо Вас до вступу
на спеціальність

“Корекційна освіта”-
одну з найгуманніших
серед усіх педагогічних
спеціальностей.
        
Бажаємо успіху!
     

      І. Призначення спеціаліста.
Вчитель та вихователь загальноосвітніх спеціальних (корекційних) та соціально-реабілітаційних закладів, логопед – надає професійну допомогу та підтримку дітям і дорослим з інтелектуальними та психофізичними відхиленнями від норми.

Він може працювати:
- Педагогом та вихователем в спеціальних (корекційних) дошкільних закладах;
- Вчителем та вихователем загальноосвітніх спеціальних (корекційних) шкіл, дитячих будинків для дітей-інвалідів та дітей-сиріт зазначеної категорії;
- Психологом навчально-реабілітаційних центрів для дітей, молоді та дорослих, що мають вади  інтелектуального розвитку;
- В соціальних службах, в спеціальних ПТУ, приймальниках-розподільниках для дітей та підлітків, які мають проблеми розвитку на посадах вчителя, вихователя, психолога, гувернера.
- Логопедом в спеціальних (корекційних) освітніх шкільних та дошкільних, соціально-реабілітаційних та медичних закладах.
- Членом психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК)- районної, міської, обласної, Республіканської в АРК, Центральної.
ІІ. Вчитель загальноосвітніх спеціальних (корекційних) освітніх закладів, психолог та логопед повинен знати:
- Клініку розумової відсталості, раннього дитячого аутизму та затримки психічного розвитку, невропатологію, психопатологію;
- Методи психолого-педагогічної діагностики рівня інтелектуального та психічного розвитку;
- Загальну та спеціальну психологію, основні закономірності становлення особистості з вадами інтелекту;
- Загальну та корекційну педагогіку;
- Методи психокорекції розвитку дитини;
- Соціально-правовий захист дітей-інвалідів;
- Основи соціалізації особистості розумово-відсталих;
- Спеціальні методики навчання, виховання та реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку;
- Мовленнєві та сенсорні порушення, теорію і історію логопедії;
- Психологію мовлення.
ІІІ. Проблемні групи, яким потрібна соціально-корекційна допомога:
- Розумово відсталі дошкільники, учні спеціальних (корекційних) шкіл, дорослі;
- Діти та дорослі з розладами мовлення;
- Діти та дорослі, що мають комбіновані дефекти (діти з церебральними паралічами + розумова відсталість; слабозорість + розумова відсталість та інше), аутизм, діти з затримкою психічного розвитку;
- Діти-сироти з проблемами інтелек- туального  розвитку;
- Сім”ї, які виховують дитину-інваліда.
ІV. Професійний імідж вчителя, психолога-реабілітолога та логопеда.
- Бути різнобічним та компетентним фахівцем;
- Доброзичливо та з повагою ставитися до вихованця та клієнта;
- Бути впевненим в результативності своєї роботи;
- Проявляти соціальну активність та творчий підхід у підвищенні професійного рівня.
 
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp