Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

 

 

 

Піонтківська Галина Станіславівна
 1 Посада, наукові ступені і вчені звання Завідувач кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент.
Основні наукові праці
 1. Піонтківська Г.С. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю К. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.– 14с. (у співавторстві)
 2. Піонтківська Г.С. Внесок Івана Колесника у розбудову української дефектології. Науково-методичний журнал «Дефектологія» 2012 р. № 1 (61). – С. 43.
 3. Внесок викладачів кафедри психокорекційної педагогіки у розвиток історії вітчизняної корекційної освіти: навчальний посібник/ за редакцією І. П. Колесника, Г. С. Піонтківської. – К.: НПУ імені М. П. Драгоианова, 2014. – 306 с.
 4. Піонтківська Г.С. Педагогічна практика: магістри спец. Корекційна освіта 801010501 (Олігофренопедагогіка) НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 (у співавторстві)
 5. І. Г. Єременко Індивідуальний і диференційований підхід до учнів, корекційно-розвиваюча спрямованість навчання, урок як основна форма організації навчання, структуру та типи уроків / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 6. Система роботи з формування у розумово відсталих учнів молодших класів навичок грамотного письма / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 7. Формування початкових мовних узагальнень у розумово відсталих учнів молодших класів / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 8. Ульянова Т. К. Методика вивчення теми «Слово» (слова - назви предметів, дії і ознаки предметів) / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.   - С.
 9. Ульянова Т. К. Методика вивчення частин мови «Іменник», «Прикметник», «Дієслово» / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 10. Ульянова Т. К. Розвиток писемного мовлення учнів допоміжної школи / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 11. Передмова / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.   - С.
Дисципліни, які викладає

ü  Психолого-педагогічні основи корекційно виховної роботи

ü  Психокорекційна педагогіка з методикою викладання

ü  Спеціальна методика викладання української мови

ü  Спеціальна методика мови

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=F_UUmy4AAAAJ&hl=ru

Синьов Віктор Миколайович
 2 Посада, наукові ступені і вчені звання Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Заслужений юрист України, почесний декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, Президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».
Основні наукові праці
 1. Синев В.Н. Изучение причинно-следственных связей на уроках географии во вспомогательной школе. Автореф. дис. канд. пед. наук.- М.: 1968;
 2. Синев В.Н., Стожок Л.С. Коррекционная работа на уроках географии и естествознания во вспомогательной школе.- К.: Рад. Школа, 1977;
 3. Синев В.Н. Коррекция интеллектуальных нарушений у учащихся вспомогательной школы. Автор. дис. докт. пед.наук.- М.: 1988;
 4. Кобернік Г.М., Синьов В.М. Основи дефектології.- К.: Вища школа, 1994;
 5. Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник для вищих закладів освіти. К.: 2008.(у видавництві з грифом МОН України);
 6. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка, Олігофренопедагогіка. Підручник. - Частина І - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. -238 с.;
 7. В.М. Синьов Корекційна психопедагогіка. Частина ІІ. Підручник для вищих закладів освіти. К. 2009 (з грифом МОН України);
 8. Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навч. посібник.- К.: вид. ДІА.- К.: 2007;
 9. Синьов В.М. (співавторство Б.І.Андрусишин) Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку.- Навч.посібник.-К.: Вид.НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007;
 10. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. Частина 1.-Підручник.-К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007;
 11. Синьов В.М. (співавторство Б.І.Андрусишин) Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку.- Навч.посібник.-К.: Вид.НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007 ;
 12. Синьов В.М. Соціально-педагогічна діяльність в ОВС: Кадрова та виховна робота. Навчально-методичний підручник. – К.: МП Леся, 2008 р. (співавтор Кривуша В.І.)
 13. Синьов В.М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії.- К.: «МП Леся», 2010;
 14. Синьов В.М. Основи етики спілкування з особами з інвалідністю К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – 150 с.;
 15. Синьов В.М. Тенденції розвитку освіти дітей з психофізичними вадами в Європі та Україні Збірник наукових праць К-ПНУ ім.. І. Огієнка, вип. ΙХХ, ч. 1. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – с. 7 – 26;
 16. Синьов В.М. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні Рідна школа, № 8 – 9, К.: 2012. – с. 20 – 27;
 17. Синьов В.М. Методологические принципы исследований в области коррекционной психопедагогики Специальное образование: пути развития за 20 лет не-ависимости: М-лы международая научно-практическая конференция Алма-Аты (Алма-Аты, 11 – 12 октября 2012 р.) Алма-Аты, 2012. – с. 25 – 31.
Дисципліни, які викладає

ü  Вступ до спеціальності

ü  Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=5XnE6u8AAAAJ&hl=ru
Супрун Микола Олексійович
 3 Посада, наукові ступені і вчені звання Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки.
Основні наукові праці
 1. Супрун М. О. Основи професійного самовиховання майбутнього співробітника МВС України: навч. посібник. – К.: КІВС. –1998;
 2. Супрун М. О. Основи вікової та педагогічної психології в навчальній та поза аудиторній роботі спеціалізованого закладу освіти: навч. посібник. – К.: КІВС. – 1998;
 3. Супрун М. О.: Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): монографія. – К: КЮІ МВС. – 2005;
 4. Легуша С. М., Супрун М. О. Правове виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України: сутність, функції та механізм: монографія. – К: КЮІ МВС. – 2006;
 5. Супрун М. О. Корекційне виховання учнів допоміжної школи засобами учнівського самоврядування: монографія – К.: «Леся». – 2009;
 6. Супрун М. О. Методика викладання психології у вищій школі: навч. посібник, рекомендований МОН України. – К.: Атіка (у співавторстві). – 2012.
Дисципліни, які викладає

ü  Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія

ü  Методологія наукового дослідження (загальна, спеціальна та галузева).

ü  Організація педагогічного процесу в корекційній освіті

ü  Історія корекційної педагогіки

ü  Методологія наукових досліджень в психокорекційній педагогіці

ü  Основи інклюзивного навчання

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ii4QDgYAAAAJ&hl=ru
Сторінка в електронній бібліотеці НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/0878977001017b7432453e08c675b7ff/ 
Шульженко Діна Іванівна
 4 Посада, наукові ступені і вчені звання Професор, доктор  психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки.
Основні наукові праці Кандидатська дисертація на тему: Психологічні основи корекційного виховання дітей з аутистичними порушеннями (http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10600/1/Shulzhenko.pdf )
 1. Шульженко Д. І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей: монографія / Шульженко Д. І.; М-во освіти і науки України; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 385 с.
 2. Шульженко Д. Аутизм – не вирок / Діна Шульженко. – Львів: Кальварія, 2010. – 224 с.
 3. Шульженко Д.І., Робота гувернера-психопедагога з корекції інтелектуальних та аутистичних порушень у дітей. Навчально-методичний посібник / Шульженко Д. І., Ліснічук О. В. – К., НПУ імені М. П. Драгоманова, – 2005. – С. 218.
 4. Шульженко Д.І., Андрєєва Н.С. Корекційний розвиток аутичної дитини (книга для батьків та педагогів).- К.: Д.М.Кейдун, 2011.- 344 с.
Дисципліни, які викладає

ü  Психокорекція осіб з інтелектуальними порушеннями

ü  Основи психокорекції, психотерапії, психоконсультації у спеціальних закладах

ü  Психокорекція осіб з інтелектуальними порушеннями

ü  Спеціальна психологія з методикою викладання

ü  Психологія дітей з інтелектуальними порушеннями

ü  Спеціальна психологія

ü  Спецметодика психокорекції, психотерапії, психоконсультації у спеціальних закладах

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=oENg8YsAAAAJ&hl=ru
Бистрова Юлія Олександрівна
 5 Посада, наукові ступені і вчені звання Професор, доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки
Основні наукові праці
 1. Забезпечення наступності в процесі професійно-трудової соціалізації осіб з вадами інтелектуального розвитку: монографіяДрук Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 332 с.27,9 д.а.;
 2. Комплексний супровід дітей з порушеннями зору в умовах навчального закладу : навч.-метод. посіб. для слухачів курсів підвищ. кваліф. ін-ту післядипломної педагогічної освітиДрук Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 288 с.16,74 д.а.А.М. Петруня, В.Є.Коваленко;
 3. Забезпечення наступності в процесі професійно-трудової соціалізації осіб з вадами психофізичного розвитку (діагностика, корекція, профорієнтація)Друк Луганськ : Вид-во „Янтар”, 2012. – 260 с. 15,1 д.а.;
 4. Соціалізація слабозорих дітей (комплексне забезпечення)Друк (Гриф МОН)Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 358 с.20,81 д.а.А.М. Петруня, В.Є.Коваленко;
 5. Основи корекційної педагогіки: методичні рекомендації для організації практичних занять зі студентами спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». ДрукЛуганськ: Янтарь, 2013. – 91 с.11,3 ;
 6. Спеціальна психолого-педагогічна діагностикаДрук Луганськ: Янтарь, 2013. – 107 с.11,5Коваленко В.Є.;
 7. 7.Особенности конфликтного поведения умственно отсталых подростков: Монография.ДрукSaarbrucken, Deutschland: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 272 с. 33,9.
Дисципліни, які викладає

ü  Основи теорії і методики виховної роботи

ü  Спеціальна методика виховної роботи

ü  Основи психологічного тренінгу

ü  Реабілітаційна психологія

ü  Основи теорії і методики виховної роботи

ü  Теорія і спецметодика виховання розумово відсталих дітей

ü  Спеціальна психологія

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ExD2ZxQAAAAJ&hl=ru

Ханзерук Лілія Олексіївна
 6 Посада, наукові ступені і вчені звання Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент, секретар кафедри психокорекційної педагогіки
Основні наукові праці Кандидатська дисертація на тему: Формування досвіду спілкування у дошкільників з церебральними паралічем (http://3w.ldufk.edu.ua/files/avtoreferaty/2001/khanzeruk_l_o.PDF)
Дисципліни, які викладає

ü  Актуальні проблеми психокорекційної педагогіки

ü  Організація психологічної служби у спеціальних закладах освіти

ü  Психологічні інноваційні технології

ü  Психологія сім’ї, психологія конфліктів

ü  Дошкільна психопедагогіка

ü  Корекційна робота з дітьми з комбінованими порушеннями розвитку

ü  Арт-педагогічна та арт-терапевтична технологія в реабілітаційних закладах

ü  Методика ранньої корекції розвитку розумово відсталих дітей

ü  Основи роботи з глибоко розумово відсталими дітьми

ü  Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями інтелекту

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=KaT2m5sAAAAJ&hl=ru

Кравець Ніна Павлівна
7  Посада, наукові ступені і вчені звання Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки, голова науково-методичної ради ФСІО .
Основні наукові праці
 1. Кандидатська дисертація на тему: “Організація учбової діяльності учнів молодших класів допоміжної школи в умовах внутрішньокласного диференційованого навчання” (спеціальність 13.00.03 – спеціальна педагогіка
 2. Організація читацької діяльності учнів на уроках літератури в умовах інклюзивного навчання (http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12832)
 3. Комплексне застосування інноваційних технологій навчання на уроках літератури та виховання розумово відсталих учнів як активних читачів (http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12991 )
 4. Аналіз художнього твору – важлива складова читацької діяльності розумово відсталих учнів (http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12972/1/Kravets%20NP%2C%202017%2C%20Poland.pdf )
 5. Робота з дітьми - сиротами Колесник І. П., Кравець Н. П.
 6. Основи наукових досліджень
 7. Корекційна робота з розумово відсталими учнями на уроках літературного читання
Дисципліни, які викладає

ü  Корекційна психопедагогіка

ü  Робота з дітьми-сиротами

ü  Науковий семінар (Корекційна робота з розумово відсталими учнями на уроках літератури)

ü  Основи наукових досліджень

ü  Психокорекційна педагогіка

ü  Робота з дітьми-сиротами з інтелектуальними порушеннями

ü  Корекційна андрагогіка

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=SwUKtT0AAAAJ&hl=ru

 Чепурна Людмила Георгіївна 
 8 Посада, наукові ступені і вчені звання Доцент, кандидат педагогічних наук кафедри психокорекційної педагогіки, заступник декана ФСІО з виховної роботи
Основні наукові праці Кандидатська дисертація на тему: Становлення та розвиток навчальної книги для розумово відсталих дітей в Україні (1917-2000 р.) (http://www.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%94_26.053.23/Chepurna.pdf)
Дисципліни, які викладає

ü  Спецметодики виклад. предметних дисциплін історичного природничо-географічного циклу

ü  Спеціальна методика ручної праці

ü  Спеціальні методики географії, природознавства, історії

ü  Ручна праця з методикою викладання

ü  Спецметодика СПО

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=bnib5f0AAAAJ&hl=ru

Омельянович Ірина Миколаївна
 9 Посада, наукові ступені і вчені звання Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент, профорг кафедри психокорекційної педагогіки, вчений секретар ради НТТСМ ФСІО.
Основні наукові праці

1.         Проблема трудоустройства молодых людей с умственной отсталостью /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Том 1. // “PERSPECTIVE TRENDS IN SCIENTIFIC RESEARCH – 2015“ / «Перспективні напрями наукових досліджень – 2015» , 17-22 жовтня 2015 року, м. Братислава, Словаччина – С. 142-143. (http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7772/1/Omelianovych.pdf );

2.         Omelianovych, Iryna. Employment for young people with cognitive impairments: current inclusive situation in Ukraine// 8th inclusive and supportive education congress Equity and Inclusion in Education, Lisbon, July, 26-29, 2015[электронныйресурс]. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-3802.12170 );

3.         Розвиток просторового орієнтування в молодших школярів допоміжної школи /Автореферат дис.. на здобуття наукового ступеня канд.. пед. наук (13.00.03 – корекційна педагогіка). – К.: – 2008. – 22 с. (http://www.disslib.org/rozvytok-prostorovoho-oriyentuvannja-v-molodshykh-shkoljariv-dopomizhnoyi-shkoly.html );

4.         Вивчення стану орієнтування в схемі власного тіла у першокласників з інтелектуальною недостатністю // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 13. – Київ: – 2009. – С. 103-106. (http://ap.uu.edu.ua/article/290 ).

Дисципліни, які викладає

ü  Спеціальна методика математики

ü  Моделі інклюзивної освіти в структурі різних освітніх систем

ü  Образотворча діяльність з методикою викладання

ü  Спецметодика побутової фізики і хімії

ü  Спеціальна методика образотворчої діяльності

ü  Організація гурткової роботи в спеціальних закладах освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=gMFGGjIAAAAJ&hl=ru


Матющенко Ірина Миколаївна
 10 Посада, наукові ступені і вчені звання Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки.
Основні наукові праці Кандидатська дисертація на тему: Підготовка старшокласників допоміжної школи до соціально-психологічної адаптації (http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/341168.html )
Дисципліни, які викладає

ü  Логопедичні технології у шкільних закладах освіти

ü  Логопедичні практикуми у шкільних закладах освіти

ü  Логопедія з практикумом

ü  Сучасні технології навчання дітей у шкільних закладах освіти

ü  Сучасні технології навчання дітей з інтелектуальними порушеннями

ü  Соціально-правове забезпечення

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=pp8uKaUAAAAJ&hl=ru
 Геращенко Світлана Іванівна 
 11 Посада, наукові ступені і вчені звання Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальна по кафедрі психокорекційної педагогіки за педагогічну практику студентів кафедри.
Основні наукові праці

Кандидатська дисертація на тему: Формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики : (на матеріалі вивчення прикметника) (http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/66 )

Шляхи розвитку комунікативних умінь у розумово відсталих учнів на уроках української мови

http://aqce.com.ua/download/publications/181/261.pdf/

http://enpuir.npu.edu.ua/simple-search?query=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%81.%D1%96.&submit=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8 (репозитарій НПУ імені М. П. Драгоманова)

Дисципліни, які викладає

ü  Методологія інформаційних технологій викладання в системі вищої корекційної освіти

ü  Організація інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями

ü  Організація роботи логопеда у шкільних закладах освіти

ü  Логопедичні практикуми в дошкільних закладах освіти

ü  Логопедія з практикумом

ü  Психологія мовлення

ü  Логоритміка

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=fuNMTNsAAAAJ&hl=ru
Кузьмінська Євгенія Олексіївна
 12 Посада, наукові ступені і вчені звання Доцент, кандидат педагогічних наук, відповідальна за курсові роботи кафедри психокорекційної педагогіки.
Основні наукові праці Кандидатська дисертація на тему: Підготовка розумово відсталих дітей до опанування грамоти (http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8571)
Дисципліни, які викладає

ü  Комунікативна діяльність осіб з інтелектуальними порушеннями

ü  Корекційно-реабілітаційні практикуми

ü  Профорієнтаційна робота

ü  Реабілітаційні технології формування комунікативних навичок

ü  Соціалізація осіб з психофізичними порушеннями

ü  Реабілітаційні технології формування комунікаційних навичок

ü  Арт-педагогічна та арт-терапевтична технологія в спеціальній освіті

Cторінка в google scholar  
Бондар Наталія Василівна
 13 Посада, наукові ступені і вчені звання старший викладач кафедри психокорекційної педагогіки
Основні наукові праці

1.         Ніна Павлівна Альонкіна. Кафедра психокорекційної педагогіки. Внесок викладачів кафедри у розбудову української дефектології: навчальний посібник.- Частина 1. / за редакцією І.П.Колесника, Г.С.Піонтківської.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011.- С. 54-58;

2.         Ніколаєв Степан Федорович. Кафедра психокорекційної педагогіки. Внесок викладачів кафедри у розбудову української дефектології: навчальний посібник.- Частина ІІ. / за редакцією І.П.Колесника, Г.С.Піонтківської.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.- С. 124-133;

3.         Трудове навчання. Швейна справа: підруч. для 6 кл. спец. закл. заг. середньої освіти (F 70) / Г.М.Мерсіянова, Н.П.Альонкіна, Н.П.Кравець, Н.В.Бондар. – К.: Либідь, 2018.- 176 с.

Дисципліни, які викладає ü  Основи швейної справи з практикумом у навчальних майстернях
Cторінка в google scholar  
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp