Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

 

 

 

Піонтківська Галина Станіславівна
 1 Посада, наукові ступені і вчені звання Завідувач кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент.
Основні наукові праці
 1. Піонтківська Г.С. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю К. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.– 14с. (у співавторстві)
 2. Піонтківська Г.С. Внесок Івана Колесника у розбудову української дефектології. Науково-методичний журнал «Дефектологія» 2012 р. № 1 (61). – С. 43.
 3. Внесок викладачів кафедри психокорекційної педагогіки у розвиток історії вітчизняної корекційної освіти: навчальний посібник/ за редакцією І. П. Колесника, Г. С. Піонтківської. – К.: НПУ імені М. П. Драгоианова, 2014. – 306 с.
 4. Піонтківська Г.С. Педагогічна практика: магістри спец. Корекційна освіта 801010501 (Олігофренопедагогіка) НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 (у співавторстві)
 5. І. Г. Єременко Індивідуальний і диференційований підхід до учнів, корекційно-розвиваюча спрямованість навчання, урок як основна форма організації навчання, структуру та типи уроків / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 6. Система роботи з формування у розумово відсталих учнів молодших класів навичок грамотного письма / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 7. Формування початкових мовних узагальнень у розумово відсталих учнів молодших класів / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 8. Ульянова Т. К. Методика вивчення теми «Слово» (слова - назви предметів, дії і ознаки предметів) / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.   - С.
 9. Ульянова Т. К. Методика вивчення частин мови «Іменник», «Прикметник», «Дієслово» / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 10. Ульянова Т. К. Розвиток писемного мовлення учнів допоміжної школи / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.
 11. Передмова / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.   - С.
Дисципліни, які викладає

ü  Психолого-педагогічні основи корекційно виховної роботи

ü  Психокорекційна педагогіка з методикою викладання

ü  Спеціальна методика викладання української мови

ü  Спеціальна методика мови

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=F_UUmy4AAAAJ&hl=ru

Синьов Віктор Миколайович
 2 Посада, наукові ступені і вчені звання Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Заслужений юрист України, почесний декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, Президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».
Основні наукові праці
 1. Синев В.Н. Изучение причинно-следственных связей на уроках географии во вспомогательной школе. Автореф. дис. канд. пед. наук.- М.: 1968;
 2. Синев В.Н., Стожок Л.С. Коррекционная работа на уроках географии и естествознания во вспомогательной школе.- К.: Рад. Школа, 1977;
 3. Синев В.Н. Коррекция интеллектуальных нарушений у учащихся вспомогательной школы. Автор. дис. докт. пед.наук.- М.: 1988;
 4. Кобернік Г.М., Синьов В.М. Основи дефектології.- К.: Вища школа, 1994;
 5. Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник для вищих закладів освіти. К.: 2008.(у видавництві з грифом МОН України);
 6. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка, Олігофренопедагогіка. Підручник. - Частина І - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. -238 с.;
 7. В.М. Синьов Корекційна психопедагогіка. Частина ІІ. Підручник для вищих закладів освіти. К. 2009 (з грифом МОН України);
 8. Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навч. посібник.- К.: вид. ДІА.- К.: 2007;
 9. Синьов В.М. (співавторство Б.І.Андрусишин) Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку.- Навч.посібник.-К.: Вид.НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007;
 10. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. Частина 1.-Підручник.-К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007;
 11. Синьов В.М. (співавторство Б.І.Андрусишин) Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку.- Навч.посібник.-К.: Вид.НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007 ;
 12. Синьов В.М. Соціально-педагогічна діяльність в ОВС: Кадрова та виховна робота. Навчально-методичний підручник. – К.: МП Леся, 2008 р. (співавтор Кривуша В.І.)
 13. Синьов В.М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії.- К.: «МП Леся», 2010;
 14. Синьов В.М. Основи етики спілкування з особами з інвалідністю К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – 150 с.;
 15. Синьов В.М. Тенденції розвитку освіти дітей з психофізичними вадами в Європі та Україні Збірник наукових праць К-ПНУ ім.. І. Огієнка, вип. ΙХХ, ч. 1. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – с. 7 – 26;
 16. Синьов В.М. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні Рідна школа, № 8 – 9, К.: 2012. – с. 20 – 27;
 17. Синьов В.М. Методологические принципы исследований в области коррекционной психопедагогики Специальное образование: пути развития за 20 лет не-ависимости: М-лы международая научно-практическая конференция Алма-Аты (Алма-Аты, 11 – 12 октября 2012 р.) Алма-Аты, 2012. – с. 25 – 31.
Дисципліни, які викладає

ü  Вступ до спеціальності

ü  Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики

Cторінка в google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=5XnE6u8AAAAJ&hl=ru

 Супрун Микола Олексійович

 

Посада, наукові ступені і вчені звання

Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки.

Основні наукові праці

 1. Супрун М. О. Основи професійного самовиховання майбутнього співробітника МВС України: навч. посібник. – К.: КІВС. –1998;
 2. Супрун М. О. Основи вікової та педагогічної психології в навчальній та поза аудиторній роботі спеціалізованого закладу освіти: навч. посібник. – К.: КІВС. – 1998;
 3. Супрун М. О.: Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): монографія. – К: КЮІ МВС. – 2005;
 4. Легуша С. М., Супрун М. О. Правове виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України: сутність, функції та механізм: монографія. – К: КЮІ МВС. – 2006;
 5. Супрун М. О. Корекційне виховання учнів допоміжної школи засобами учнівського самоврядування: монографія – К.: «Леся». – 2009;
 6. Супрун М. О. Методика викладання психології у вищій школі: навч. посібник, рекомендований МОН України. – К.: Атіка (у співавторстві). – 2012.

Дисципліни, які викладає

ü  Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія

ü  Методологія наукового дослідження (загальна, спеціальна та галузева).

ü  Організація педагогічного процесу в корекційній освіті

ü  Історія корекційної педагогіки

ü  Методологія наукових досліджень в психокорекційній педагогіці

ü  Основи інклюзивного навчання

Cторінка в google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ii4QDgYAAAAJ&hl=ru

 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp