Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Кафедра спеціальної психології та медицини

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Факультет корекційної педагогіки та психології

Затверджено                                                                                Рекомендовано        

На засіданні Приймальної комісії                                               Вченою радою факультету

НПУ імені М. П. Драгоманова                                                     корекційної педагогіки та психології

Протокол № 4 від «30» березня 2017р.                                  Протокол № 8 від «28» березня 2017р.

Голова Приймальної комісії                                                         Голова Вченої ради

                     Андрущенко В. П.                                           Синьов В.М

Програма вступного фахового випробування (співбесіди)

з дисципліни «Анатомія людини з основами гігієни дітей та підлітків»

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра

на базі здобутого

освітньо-кваліфікаційного ступеня молодшого спеціаліста

053 Психологія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Факультеткорекційної педагогіки та психології

Затверджено                                                                                   Рекомендовано        

На засіданні Приймальної комісії                                                  Вченою радою факультету

НПУ імені М. П. Драгоманова                                                        корекційної педагогіки та психології

Протокол № 4 від «30» березня 2017р.                                       Протокол № 8 від «28» березня 2017р.

Голова Приймальної комісії                                                            Голова Вченої ради

                     Андрущенко В. П.                                              Синьов В.М

Програма додаткового вступного випробування

із спеціальної психології

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра

на базі здобутого ступеня бакалавра

053 Психологія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Факультет корекційної педагогіки та психології

Затверджено                                                                                Рекомендовано        

На засіданні Приймальної комісії                                               Вченою радою факультету

НПУ імені М. П. Драгоманова                                                     корекційної педагогіки та психології    

Протокол № 4від «30» березня 2017р.                                         Протокол № 8 від «28» березня 2017р.

Голова Приймальної комісії                                                         Голова Вченої ради

                     Андрущенко В. П.                                                                               /Синьов В.М.

                                                                                                                    

Програма вступного фахового випробування (співбесіди)

з «Консультування та відбір дітей до спеціальних закладів»

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра

на базі здобутого ступеня бакалавра

                                             053 Психологія

Наукова робота кафедри спеціальної психології та медицини

Наукова робота кафедри за 2011 рік

 

Електронні підручники кафедри спеціальної психології та медицини

 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp