Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

Список студентів ІКПП, рекомендованих до зарахування на БЮДЖЕТНУ І КОНТРАКТНУ форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Магістр" і "Спеціаліст", спеціальність "Дефектологія. Сурдопедагогіка і практична психологія"  у 2008-2009 навчальному році:

І. Керуючись Правилами прийому до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2008 році та іншими нормативними документами, рекомендувати до зарахування студентами першого курсу денної форми навчання Інституту корекційної педагогіки та психології зі спеціальності"Дефектологія. Сурдопедагогіка і практична психологія"   за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр таких осіб:

 1.Згідно з п.15 правил прийому документів поза конкурсом зарахувати 1 особу:

Прізвище Ім`я По батькові

Сума балів

Примітка

1

Фучко Ольга Василівна

190

Дипл. з відзн., оригінали, інв. 2групи

2. Осіб, які успішно склали вступне випробування з прохідним балом, рекомендувати до зарахування на навчання за рахунок державного бюджету – 2 особи:

Прізвище Ім`я По батькові

Сума балів

Примітка

2

Гаус Інна Едуардівна

196

Дипл. з відзн., оригінали

3

Гудим Тетяна Миколаївна

192

Дипл. з відзн., оригінали

 

ІІ. Особи, які не пройшли за конкурсом на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету, рекомендувати до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, відповідно до п.7 Правил прийому, рекомендовано осіб – 2:

Прізвище Ім`я По батькові

Сума балів

Примітка

4

Христова Юлія Вікторівна

192

Дипл. з відзн., оригінали

4

Барановська Тетяна Борисівна

191

Дипл. б/в, оригінали

ІІІ. Затвердити список осіб, рекомендованих для зарахування студентами на п`ятий курс денної форми навчання Інституту корекційної педагогіки та психології зі спеціальності "Дефектологія. Сурдопедагогіка і практична психологія"  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:
а) осіб, які підлягають зарахуванню на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету:

1.      Гаус Інна Едуардівна

2.      Гудим Тетяна Миколаївна

3.      Фучко Ольга Василівна

 

б) осіб, які підлягають зарахуванню на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб:

1.      Барановська Тетяна Борисівна

2.      Христова Юлія Вікторівна

СЛУХАЛИ:

Про рекомендацію до зарахування абітурієнтів на п`ятий курс денної форми навчання Інституту корекційної педагогіки та психології зі спеціальності "Дефектологія. Сурдопедагогіка і практична психологія"  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст .

Директор Інституту акад. Синьов В.М. доповів, що з цієї спеціальності було подано заяв - 6 . План прийому на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету – 6 місць (місця). 

Пропонується, керуючись Правилами прийому до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2008 році, встановити прохідну кількість балів - 143 .

УХВАЛИЛИ:

І. Керуючись Правилами прийому до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2008 році та іншими нормативними документами, рекомендувати до зарахування студентами п’ятого курсу денної форми навчання Інституту корекційної педагогіки та психології зі спеціальності "Дефектологія. Сурдопедагогіка і практична психологія"  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст таких осіб:

1. Осіб, які успішно склали вступне випробування з прохідним балом, рекомендувати до зарахування на навчання за рахунок державного бюджету – 6 осіб:

Прізвище Ім`я По батькові

Сума балів

Примітка

1

Нишпора Олена Вікторівна

192

Дипл. б/в, оригінали

2

Кловак Альона Олегівна

190

Дипл. б/в, оригінали

3

Ткач Василь Юрійович

190

Дипл. б/в, оригінали

4

Цимар Марина Василівна

190

Дипл. б/в, оригінали

5

Глотка Альона Вікторівна

181

Дипл. б/в, оригінали

6

Видута Лілія Миколаївна

143

Дипл. б/в, оригінали

 

ІІ. Затвердити список осіб, рекомендованих для зарахування студентами на п`ятий курс денної форми навчання Інституту корекційної педагогіки та психології зі спеціальності "Дефектологія. Сурдопедагогіка і практична психологія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст:
а) осіб, які підлягають зарахуванню на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету:

1.      Видута Лілія Миколаївна

2.      Глотка Альона Вікторівна

3.      Кловак Альона Олегівна

4.      Нишпора Олена Вікторівна

5.      Ткач Василь Юрійович

6.      Цимар Марина Василівна

 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp